Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Thông tin lãnh đạo
10/03/2017

1. Chánh Thanh tra:

- Họ và tên: HỒ HỮU NGHỊ.

- Điện thoại: 0976488379.

- Email: hohuunghi@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra:

- Họ và tên: HỒ VĂN PHÚC.

- Điện thoại: 0908652969.

- Email: hovanphuc@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra:

- Họ và tên: LÊ VĂN HƯỞNG.

- Điện thoại: 0961779625.

- Email: lvhuong@tiengiang.gov.vn

4. Phó Chánh Thanh tra:

- Họ và tên: LÊ THỊ KIM DUNG.

- Điện thoại: 0986754462.

- Email: lethikimdung@tiengiang.gov.vn

5. Chánh Văn phòng:

- Họ và tên: HUỲNH THANH TÂM.

- Điện thoại: 0976649433.

- Email: huynhthanhtam@tiengiang.gov.vn

6. Trưởng phòng Nghiệp vụ 1:

- Họ và tên: HUỲNH THỊ KIM DUYÊN.

- Điện thoại: 0918949181.

- Email: huynhthikimduyen@tiengiang.gov.vn

7. Trưởng phòng Nghiệp vụ 2:

- Họ và tên: LÊ CÔNG ĐỊNH.

- Điện thoại: 0918819719.

- Email: lecongdinh@tiengiang.gov.vn

8. Trưởng phòng Nghiệp vụ 3:

- Họ và tên: LÊ DUY PHƯƠNG.

- Điện thoại: 0918651927.

- Email: leduyphuong@tiengiang.gov.vn

9. Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra:

- Họ và tên: VÕ KHẮC AN.

- Điện thoại: 0918100688.

- Email: vokhacan@tiengiang.gov.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>