Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Cỡ chữ
Thực trạng công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
27/07/2016

Thực trạng công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Thời gian qua các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được quan tâm hơn; nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân tại các đơn vị, hàng năm, Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác tiếp công dân.

      Tuy nhiên, thời gian gần đây mặc dù số lượng vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh có giảm, nhưng các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vẫn còn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự xã hội địa phương. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do tổ chức một số nội dung trong công tác tiếp công dân chưa tốt, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở vẫn còn một số hạn chế, thiết sót nhất định.

      Nhằm củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, ngày 18/02/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp cùng với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất nơi tiếp công dân và cán bộ tiếp công dân thường xuyên (thông qua Thanh tra tỉnh), giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra và đề xuất kinh phí sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới địa điểm tiếp công dân các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức kiểm tra lịch tiếp công dân của Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 136/TT-NV3 ngày 02/3/2016 đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo và lịch tiếp công dân thường xuyên của cán bộ, thực trạng về cơ sở vật chất nơi tiếp công dân và cán bộ tiếp công dân thường xuyên về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; và ban hành Kế hoạch số 203/KH-TT ngày 17/3/2016 về việc kiểm tra công tác tiếp công dân năm 2016 tại các huyện, thành, thị và một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 241/BC-TT với kết quả như sau:

      1. Thực trạng về cơ sở vật chất nơi tiếp công dân và cán bộ tiếp công dân thường xuyên:

      - Về cơ sở vật chất: Tất cả các trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân cấp huyện đều được bố trí thành phòng riêng, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện cơ bản phục vụ cho công tác tiếp công dân.

     Đối với các sở, ngành tỉnh (chủ yếu là các đơn vị trực thuộc) và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng biệt, cụ thể: có 46 địa điểm tiếp công dân của các đơn vị trực thuộc 9/15 sở, ngành tỉnh (chiếm 60%) chưa được bố trí thành phòng riêng, có 91/173 địa điểm tiếp công dân của cấp xã (chiếm 52,6%) chưa được bố trí thành phòng riêng.

      - Về đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân: Qua kết quả tổng hợp báo cáo của các đơn vị cho thấy, hầu hết cán bộ làm công tác tiếp công dân đều đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về nhân sự sau Đại hội đảng các cấp nên một số cán bộ mới được bố trí lại chưa được qua bồi dưỡng về nghiệp vụ, cụ thể: có 55 cán bộ tiếp dân của các đơn vị trực thuộc 7/15 sở, ngành tỉnh (chiếm 46,6%) chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ; cấp huyện và cấp xã có 44/184 (chiếm 23,9%) cán bộ chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ.

      Ngoài ra, qua báo cáo, đa số các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đều kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về diện tích tối thiểu và trang thiết bị cần thiết đối với một trụ sở, địa điểm tiếp công dân và nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới; đồng thời có kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiếp công dân cấp xã để nâng cao nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân.

      2. Về kiểm tra lịch tiếp công dân:

      Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra đột xuất công tác tiếp công dân tại 10 đơn vị, gồm: Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè và xã Đông Hoà Hiệp; Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước và xã Phước Lập; Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy và xã Phú Nhuận; Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và xã Tân Mỹ Chánh; Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông và xã Bình Nghị, kết quả như sau:

      - Ưu điểm: Tại thời điểm kiểm tra, đa số các đơn vị đều bố trí Chủ tịch và cán bộ làm công tác tiếp công dân như lịch đã thông báo; trụ sở và địa điểm tiếp công dân của các đơn vị được bố trí riêng; có niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp công dân, thủ tục hành chính về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đều có mở sổ tiếp công dân của lãnh đạo, sổ tiếp công dân thường xuyên theo đúng quy định.

      - Hạn chế: Địa điểm tiếp công dân của một số Ủy ban nhân dân cấp xã chưa được bố trí thành phòng riêng, một số đơn vị dù có phòng riêng nhưng diện tích rất nhỏ (có địa điểm khoảng 8m2) và bố trí chưa thuận tiện cho công dân đến liên hệ.

      3. Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh dự kiển tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

      - Tiếp tục phối hợp Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 203/KH-TT ngày 17/3/2016 về việc kiểm tra công tác tiếp công dân năm 2016.

      - Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá thực trạng về trang thiết bị và cơ sở vật chất tại các địa điểm tiếp công dân trên phạm vi toàn tỉnh và phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đánh giá và đề xuất kinh phí sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới và đầu tư trang thiết bị cho các trụ sở, địa điểm tiếp công dân theo đề nghị của các đơn vị sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

     - Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và Trường Chính trị tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mới được bố trí làm công tác tiếp công dân ở cấp xã theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện./.
Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET