Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 1/2018.
28/04/2018

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý 1/2018.

      Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại đơn vi, trong quý 1/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như sau:

      - Về công bố, công khai TTHC: Thanh tra tỉnh Tiền Giang duy trì việc niêm yết công khai 10 bộ TTHC và thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      - Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

      + Công tác tiếp công dân: Trong quý cán bộ tiếp dân thường xuyên đã tiếp 06 lượt với 08 người.

      + Xử lý đơn thư: Đã tiếp nhận 26 đơn (gồm: 13 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 04 đơn tranh chấp; 05 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua xem xét nội dung đơn, đã lập thủ tục chuyển 01 đơn đến cơ quan có thẩm quyền; hoàn, hướng dẫn 06 đơn cho người dân gửi đơn đến đúng cơ quan; thụ lý giải quyết 01 đơn; còn lại 18 đơn không đủ điều kiện xử lý.

      + Về giải quyết khiếu nại: Nhận 01 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, đến  nay đã ban hành quyết định giải quyết.

      - Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Trong quý 1/2018, tiến hành rà soát 10 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Qua rà soát, đối chiếu với Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Thanh tra Chính phủ về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ, nội dung các quyết định này không có thay đổi.

      - Về công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC: Phối hợp với việc kiểm tra  nghiệp vụ công tác của ngành thanh tra theo định kỳ và qua việc kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định.

      - Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã đăng ký thực hiện 02 bộ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 31/7/2017. Trong quý 1, tiếp tục rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện các thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18/7/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ./.

                                                                                                                     Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>