Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tổ chức lấy ý kiến quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
05/12/2018

Tổ chức lấy ý kiến quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang

      Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Công văn số 4430/UBND-KSTT ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc hướng dẫn quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ và quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang, gồm 19 thủ tục thuộc 03 lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của 03 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

      Dự thảo Quyết định đã được gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử) để lấy ý kiến góp ý của 40 đơn vị có liên quan và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh Tiền Giang địa chỉ http://thanhtra.tiengiang.gov.vn trong chuyên mục Góp ý dự thảo kể từ ngày 27/11/2018.

      Trong thời gian 10 ngày tổ chức lấy ý kiến, có 36/40 đơn vị gửi văn bản góp ý (trong đó, có 6/36 đơn vị có ý kiến, 30 đơn vị thống nhất với dự thảo).

      Trên cơ sở góp ý của các đơn vị, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ hoàn chỉnh dự thảo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quyết định, dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2018./.

                                                                                         Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>