Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/01/2021

      Ngày 11/01/2021, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

      Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự hội nghị: Đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các sở, ngành tỉnh; Ban lãnh đạo, các Trưởng, Phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã. Phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang đến dự và đưa tin.

      Kết quả năm 2020, công tác thanh tra: toàn ngành triển khai thực hiện 69 cuộc thanh tra, đạt 111,2% so kế hoạch (ngoài kế hoạch 07 cuộc), giảm 22 cuộc so với cùng kỳ. Qua thanh tra phát hiện 84 đơn vị vi phạm với tổng số tiền được phát hiện có vi phạm là 106,9 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý vi phạm bao gồm: thu hồi 31,8 tỷ đồng, xử lý khác 75,1 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 7 tập thể, 502 cá nhân; kiến nghị xác lập thủ tục thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 186 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý. Chuyển Cơ quan điều tra 02 vụ 10 cá nhân.

      Công tác tiếp công dân: đã tiếp là 2.982 lượt với 3.714 người (giảm 991 lượt so với cùng kỳ) gồm: tiếp thường xuyên 2.077 lượt với 2.695 người, tổng số có 1.889 vụ việc; trong đó có 27 đoàn đông người với 440 người, tổng số vụ việc 22. Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 905 lượt với 1.019 người, số vụ việc là 913; trong đó có 05 đoàn đông người với 62 người, tổng số vụ việc 06 mới phát sinh.

      Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) thuộc thẩm quyền:

      + Thụ lý giải quyết 51 đơn khiếu nại do có 02 đơn rút trước khi thụ lý (giảm 30 đơn so với cùng kỳ) và có 10 đơn kỳ trước chuyển sang, tổng số đơn phải giải quyết là 61 đơn. Trong đó, đã giải quyết 53/61 đơn, đạt tỷ lệ 86,8% (giảm 2,8% so với cùng kỳ). Còn 8 đơn chưa ban hành quyết định giải quyết, đã báo cáo kết quả thẩm tra xác minh 8/8 đơn.

      + Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Thụ lý giải quyết 23 đơn tố cáo do có 01 đơn rút trước khi thụ lý (không tăng không giảm so với cùng kỳ) và 02 đơn kỳ trước chuyển sang, tổng số đơn phải giải quyết 25 đơn. Đã giải quyết 25/25 đơn, đạt tỷ lệ 100% (tăng 7,7% so với cùng kỳ).

      Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN): thực hiện Luật PCTN năm 2018, đã tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 20/01/2020 để triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2020 trên địa bàn tình. Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN của UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 245 kế hoạch PCTN năm 2020 với nội dung và giải pháp cụ thể để thực hiện phù hợp với từng ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương (có 62 sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 11/11 huyện, thành phố, thị xã và 172 xã, phường, thị trấn); 313 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PCTN, xây dựng 33 kế hoạch thanh tra trên các lĩnh vực.

      Việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng đã được quan tâm chú trọng thực hiện nhất là các giải pháp về công khai minh bạch trong đầu tư, xây dựng cơ bản, kinh tế tài chính, đất đai, mua sắm công, hoạt động của các cơ quan đơn vị, chuyển đổi vị trí công tác, nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đã đạt được những kết quả nhất định….

      Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm kinh nghiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian qua, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể để làm tốt hơn trong công tác này thời gian tới.

      Nhân dịp này, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang tặng giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020, trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 12 cá nhân thuộc các tổ chức Thanh tra trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. Yêu cầu, các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo. Tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt là Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra đối với thủ trưởng đơn vị sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường công tác theo dõi xử lý các vụ án tham nhũng, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt là Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

                                                                                                                                                       Huỳnh Thanh Tâm, PCVP.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>