Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Cỡ chữ
Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/01/2018

     Ngày 13/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

      Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang - Tỉnh ủy viên Nguyễn Văn Mười chủ trì hội nghị. Đồng chí Lê Văn Hưởng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có 108 đại biểu là các đồng chí trong Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Giám đốc và Chánh Thanh tra các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chánh Thanh tra các huyện, thành, thị; Trưởng, phó phòng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

       Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm 2017 với những kết quả chủ yếu sau:

      Toàn ngành đã triển khai 91 cuộc thanh tra, đạt 140% (trong kế hoạch 65 cuộc, ngoài kế hoạch 26 cuộc) đối với 135 đơn vị, tăng 12 cuộc so với cùng kỳ. Đã ban hành 81 kết luận thanh tra; kết thúc nghiệp vụ báo cáo kết quả thanh tra 08 cuộc; đang tiến hành nghiệp vụ 02 cuộc đột xuất.

      Qua thanh tra phát hiện 116 đơn vị vi phạm với tổng số tiền là 65,18 tỷ đồng, 319.844m2 đất. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền 26,83 tỷ đồng, thu hồi 116.794m2 đất, kiến nghị xử lý khác với số tiền 38,35 tỷ đồng và 203.050m2 đất; đề xuất xử lý hành chính 35 tập thể, 504 cá nhân và 122 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý.

     Đã triển khai 4.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 7.997 tổ chức, cá nhân (trong đó có 137 cuộc đột xuất). Qua thanh, kiểm tra, đã phát hiện 5.190 trường hợp vi phạm. Ban hành 1.149 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6,07 tỷ đồng. Ngoài ra, đã kiến nghị thu hồi qua hoạt động thanh tra chuyên ngành số tiền 3,4 tỷ đồng.

     Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Toàn ngành đã triển khai 51 cuộc đạt 100% kế hoạch. Qua thanh tra phát hiện 36 đơn vị vi phạm, với số tiền sai phạm là 655,2 triệu đồng, trong đó có nhận quà tặng không đúng quy định với số tiền 327,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 441,9 triệu đồng.

      Trong năm, đã tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra, qua đó đã khen thưởng 08 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật. Ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 29/8/2017 thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đã xử lý 112 đối tượng thanh tra, kiểm tra có trùng lặp trong dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2018 trước khi được phê duyệt chính thức không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm” đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

      Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng có chỉ đạo:

      1. Biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thanh tra năm 2017 và tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng lực lượng trong ngành: Quan tâm phối hợp xây dựng lực lượng Thanh tra sở, ngành, Thanh tra cấp huyện; sắp xếp điều động, luân chuyển công chức trong nội bộ ngành, hỗ trợ các đơn vị còn khó khăn, bảo đảm lực lượng đồng đều giữa các tổ chức Thanh tra nhằm phục vụ thắng lợi công tác thanh tra năm 2018.

      2. Trước khi thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018, cần kiểm tra, rà soát, đối chiếu với kế hoạch của các bộ, ngành Trung ương, tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh, kiểm tra, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Tăng cường thẩm quyền của Chánh Thanh tra các cấp trong thực hiện chức năng thanh tra, từng bước phát triển theo hướng độc lập với Ủy ban nhân dân.

      3. Trong năm 2018, ngành Thanh tra cần tập trung thực hiện các nội dung  trọng tâm như: Lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực thuốc của ngành y tế để đảm bảo việc quản lý Nhà nước được chặt chẽ hơn. Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, mỗi đơn vị tự kiểm tra chi tiêu nội bộ của mình hợp lý; đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các cơ quan liên quan đến quản lý tài chính trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                                                                             Văn phòng

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET