Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
02/12/2019

Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

      Ngày 28/11/2019, được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

      Chủ trì hội nghị: Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Cùng tham dự hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tại TP.HCM; Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐDBQH - HĐND và UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; Phòng Công tác HĐND, Phòng Nội chính Pháp chế thuộc Văn phòng ĐĐBQH - HĐND và UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Chánh Thanh tra và người làm công tác tiếp công dân các sở, ngành tỉnh; Thành viên Tổ Giúp việc thành lập theo Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban lãnh đạo, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Tiếp công dân và Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã. Phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang đến dự và đưa tin.

      Năm 2019, toàn ngành triển khai thực hiện 91 cuộc thanh tra, vượt 18% so kế hoạch, theo kế hoạch 77 cuộc, ngoài kế hoạch 14 cuộc, giảm 12 cuộc so với cùng kỳ. Qua thanh tra, phát hiện có vi phạm 118,5 tỷ đồng và 42.842m2 đất. Kiến nghị xử lý vi phạm gồm: Thu hồi nộp ngân sách số tiền 22,1 tỷ đồng và thu hồi 1.690m2 đất; kiến nghị giảm giá trị quyết toán và xử lý khác với số tiền 96,4 tỷ đồng và 41.152m2 đất. Kiến nghị xử lý hành chính 16 tập thể, 476 cá nhân; xác lập thủ tục thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 78 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý. Chuyển hồ sơ 01 vụ 06 đối tượng sang Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành xem xét, điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

      Đã triển khai 4.637 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 10.072 tổ chức, cá nhân, đạt 101,7% so với kế hoạch (trong đó có 81 cuộc đột xuất). Kết quả, qua thanh, kiểm tra đã ban hành 1.220 quyết định với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5,08 tỷ đồng và thu hồi qua hoạt động thanh tra chuyên ngành 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, kiến nghị thu hồi tiền cho thuê đất trái pháp luật là 6 triệu đồng và thu hồi 23.125m2 đất công; yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 34.552,5m2; yêu cầu lập hồ sơ xin thuê đất đối với phần đất bãi bồi có diện tích 1.299m2 , chuyển đổi hình thức trả tiền thuê 1.093 m2 đất.

      Năm 2019, số lượt công dân đã tiếp là 3.973 lượt với 4.783 người (giảm 299 lượt so với cùng kỳ). Số vụ việc người dân khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị 3.452 vụ, gồm 438 vụ việc cũ và 3.014 vụ việc mới phát sinh. Trong đó, tiếp thường xuyên 2.793 lượt với 3.375 người, tổng số có 2.358 vụ việc; tiếp 36 đoàn đông người với 554 người. Lãnh đạo tiếp định kỳ và đột xuất 1.180 lượt với 1.408 người, số vụ việc là 1.094; có 14 đoàn đông người với 204 người.

      Các cơ quan hành chính đã nhận 1.960 đơn, giảm 14 đơn so với cùng kỳ. Trong đó, có 143 đơn khiếu nại; 57 đơn tố cáo; 1.579 đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp; 181 đơn nặc danh không đủ điều kiện xử lý. Kết quả xử lý đơn KNTC: Đơn không thuộc thẩm quyền, chuyển đến cơ quan chức năng 32 đơn; trả lại đơn và hướng dẫn 59 đơn; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 109 đơn gồm 84 đơn khiếu nại, 25 đơn tố cáo.

      Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Trong kỳ, các cơ quan trên địa bàn tỉnh thụ lý giải quyết 81 đơn khiếu nại do có 03 trường hợp rút đơn trước khi thụ lý (giảm 46 đơn so với cùng kỳ) và có 16 đơn kỳ trước chuyển sang, tổng số đơn phải thụ lý giải quyết là 97 đơn. Kết quả, đã giải quyết 87/97 đơn, đạt tỷ lệ 89,6% (tăng 0,6% so với cùng kỳ); còn 10 đơn đang trong thời gian thẩm tra xác minh giải quyết.

      Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Trong kỳ thụ lý giải quyết 23 đơn tố cáo do có 02 đơn rút trước khi thụ lý (tăng 03 đơn so với cùng kỳ) và 03 đơn kỳ trước chuyển sang, tổng số đơn phải giải quyết 26 đơn. Đã giải quyết 24/26 đơn, đạt tỷ lệ 92,3% (tăng 4,3% so với cùng kỳ); còn 02 đơn đang trong thời gian thẩm tra xác minh giải quyết.

      Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong năm, đã tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (2018), xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, triển khai và tập huấn thực hiện Chỉ số về kiểm soát tham nhũng (B2) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,... Nhìn chung, công tác PCTN được thực hiện chủ động, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong triển khai thực hiện chương trình công tác PCTN của tỉnh. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng qua kiểm tra đánh giá kết quả PCTN cấp tỉnh cho thấy các cấp, các ngành triển khai thực hiện có chuyển biến và phát huy hiệu quả tích cực hơn trước như: Công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan đơn vị, trong công tác cán bộ, xây dựng cơ bản và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, nâng cấp dịch vụ hành chính công và giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính… để phòng ngừa tham nhũng.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành Thanh tra đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã của tỉnh Tiền Giang trong năm 2019 và đề nghị tiếp tục phát huy, lập thành tích cao hơn trong năm 2020 gắn với phát triển kinh tế - xã hội và không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

      Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong năm 2020, là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngành Thanh tra tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

                                                                                                                                                                               Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>