Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2019.
11/06/2019

Triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2019.

      Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 41/KH-TT ngày 07/6/2019 về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2019 tại đơn vị.

      Ngày 10/6/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 157/KH-UBND, Kế hoạch số 41/KH-TT đến toàn thể công chức, người lao động, với các nội dung trọng tâm của kế hoạch về: Công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm; công tác tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công tác; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển; công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý, sử dụng biên chế trong cơ quan; công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện chính sách tinh giản biên chế….

      Qua đó, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn thể công chức, người lao động thực hiện tốt Kế hoạch số 157/KH-UBND, Kế hoạch số 41/KH-TT, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. Bên cạnh đó, yêu cầu Tổ kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan theo Quyết định số 12/QĐ-TT ngày 10/02/2017 tăng cường hoạt động kiểm tra góp phần đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Thanh tra tỉnh Tiền Giang./.

                                                                                                                                                           Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>