Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch của Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
05/02/2021

      Ngày 01/02/2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức Kế hoạch số 73/KH-TT ngày 28/01/2021 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

      Theo đó, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xác định mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 như sau:

      1. Đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC do luật giao.

      2. Cập nhật, xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

      3. Công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan.

      4. Thực hiện giải quyết TTHC đã được công bố theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 45/2020/ NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

      5. Đảm bảo nhập tất cả hồ sơ nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức lên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

      6. Thường xuyên rà soát quy định, TTHC hoặc kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

      7. Niêm yết, công khai và thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

      8. Thực hiện công khai đẩy đủ TTHC trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

      9. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo yêu cầu định kỳ hoặc đột xuất.

      10. Tiếp tục duy trì chuyên mục tin bài viết về hoạt động kiểm soát TTHC trên trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh.

      Qua triển khai, Chánh Thanh tra tỉnh giao Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng căn cứ nhiệm vụ được giao phân công nhiệm vụ cụ thể đến cán bộ, công chức để khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này. Định kỳ hàng quý và năm tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện, báo cáo Ban lãnh đạo (qua Văn phòng) để thực hiện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

                                                                                                                                                                      Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>