Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2018.
27/04/2018

Triển khai kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2018.

      Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2018.

      Ngày 07/5/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức Kế hoạch số 270/KH-TT ngày 26/4/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức năm 2018,. Nội dung trọng tâm của kế hoạch là công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng, đề đạt, bổ nhiệm; công tác tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công tác cho công chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức; công tác quy hoạch; công tác bổ nhiệm, luân chuyển; công tác thi đua, khen thưởng; công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện chính sách tinh giản biên chế,…

      Xem chi tiết Kế hoạch 270/KH-TT tại đây./.

                                                                                                   Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>