Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2019.
05/04/2019

Triển khai kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2019.

      Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần cùng tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch số 27/KH-TT ngày 28/3/2019 về phát động chuyên đề thi đua “đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2019 và triển khai thực hiện tại đơn vị.

      Ngày 01/4/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai Kế hoạch số 27/KH-TT cho toàn thể cán bộ, công chức, phát động các nội dung thi đua về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đặc biệt là phát động nội dung thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin, nội dung này sẽ được đưa vào chỉ tiêu thi đua của đơn vị để làm tiêu chuẩn đánh giá trong năm 2019 đối với từng cán bộ, công chức.

      Qua triển khai kế hoạch, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang yêu cầu các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các tổ chức đoàn thể cơ quan cùng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2019 tại đơn vị./.

                                                                                                                                               Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>