Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.
24/01/2018

Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang. Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã triển khai Kế hoạch số 63/KH-TT ngày 19/01/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 tại đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức. Kế hoạch đã đề ra các nội dung cải cách về thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính,… Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, góp phần cùng cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 đạt hiệu quả tốt nhất./.

                                                                                                                                                                                                      Văn phòng

 
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>