Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.
24/01/2019

Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

      Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch số 01/KH-TT ngày 09/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị.

      Ngày 21/01/2019, Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức Kế hoạch số 01/KH-TT để biết và cùng nhau thực hiện hoàn thành kế hoạch. Theo kế hoạch, trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tại đơn vị Thanh tra tỉnh Tiền Giang tập trung vào các nội dung cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

      Qua kế hoạch, yêu cầu các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các Trưởng phòng phối hợp cùng Văn phòng thực hiện, định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo với Ban lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2019./.

                                                                                             Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>