Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.
10/02/2018

Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

      Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Kế hoạch số 62/KH-TT ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 với những nội dung chủ yếu về xây dựng năng lực kiểm soát thủ tục hành chính; tiến hành nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính như rà soát lại các bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, lĩnh vực phòng chống tham nhũng, công khai thủ tục hành chính theo quy định,…

      Ngày 22/01/2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã triển khai Kế hoạch số 62/KH-TT đến toàn thể cho cán bộ, công chức trong cơ quan. Qua triển khai, Chánh Thanh tra yêu cầu các phòng và toàn thể cán bộ, công chức nghiêm túc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Tiền Giang được nâng cao nhận thức và phối hợp chặt chẽ với nhau cùng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị./.

                                                                                                          Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>