Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
09/06/2021

      Ngày 28/5/2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” do ông Hồ Hữu Nghị - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì.

      Cùng tham dự hội nghị có: các Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

      Hội nghị gồm hai nội dung:

      Một là, triển khai nội dung của Đề án.

      - Phạm vi của Đề án: tập trung vào hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian 5 năm, từ 2021 đến 2025.

      - Đối tượng của Đề án: các chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra; các chủ thể có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

      - Các nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; thông tin, báo cáo về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước.

      Hai là, trao đổi nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án gồm: nhiệm vụ các đơn vị, nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện.

      Sau khi được nghe triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu dự họp thảo luận và trao đổi nhiệm vụ của các đơn vị mình có liên quan đến việc thực hiện đề án về thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, giám sát, phương thức tổ chức thực hiện,…

      Kết thúc hội nghị, ông Hồ Hữu Nghị - Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, qua hội nghị đã thảo luận được các nội dung, giải pháp để thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh; sẽ cụ thể các nội dung, giải pháp này trong kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan và hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.

                                                                                                                                                Lê Thị Thúy An, TTV Phòng NV1

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>