Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách chế độ công vụ, công chức Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020
08/05/2020

      Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Tiền Giang năm 2020 và Kế hoạch số 51/KH-TT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020.

      Ngày 05/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 352/KH-TT về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 83/KH-UBND như: công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm; công tác tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công tác; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo; công tác miễn nhiệm, luân chuyển; công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý, sử dụng biên chế trong cơ quan; công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chính sách tinh giản biên chế….

      Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm chế độ công vụ, công chức, đặc biệt là thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND, Kế hoạch số 51/KH-TT; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức./.

                                                                                                                                                               Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>