Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2021
20/01/2021

Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2021

      Ngày 18/01/2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xác định yêu cầu thực hiện công tác CCHC năm 2021 như sau:

      - Công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý; các chỉ tiêu CCHC phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

      - Thực hiện công tác CCHC tiếp tục gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; về vị trí việc làm; về tuyển dụng và quản lý viên chức; về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

      Qua triển khai, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2021 của cơ quan Thanh tra tỉnh Tiền Giang trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa các nội dung tại Kế hoạch số 342/KH-UBND về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan để triển khai thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời yêu cầu từng cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao có liên quan, góp phần cùng cơ quan thực hiện tốt công tác CCHC năm 2021./.

                                                                                                                                             Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>