Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018.
22/11/2018

Tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018.

      Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm góp phần hạn chế tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai, nhiều nơi, vượt cấp, không đúng cơ quan có thẩm quyền; nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, khiếu nại, tố cáo phải đúng người, đúng việc; góp phần cùng với các ngành, các cấp thực thiện rà soát, giải quyết hoàn thành các vụ việc theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, chấm dứt tình trạng công dân tỉnh Tiền Giang khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TT ngày 08/01/2018 về thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

      Kết quả, đã tổ chức thực hiện được 15 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo đến tận cơ sở (tăng 08 cuộc so với 6 tháng đầu năm), đặc biệt là những nơi có phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, vượt cấp cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, có trên 970 người tham dự (tăng lượt 560 người so với 6 tháng đầu năm). Nâng tổng số từ đầu năm đến nay (năm 2018), đã tổ chức tổng số 22 cuộc tuyền truyền với hơn 1.380 người tham dự. Tuyên truyền đảm bảo rộng khắp trên địa bàn tỉnh, có trọng tâm và trọng điểm, mỗi huyện, thành, thị được tuyên truyền, phổ biến đến 02 xã, phường, thị trấn. Qua tuyên truyền, phổ biến, từng bước nâng cao hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân và nâng cao kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ làm đầu mối hòa giải ở cơ sở. Góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

      Một số hình ảnh tuyên truyền:

 

                                                                                                                            Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>