Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2020
05/10/2020

      Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ở xã, phường, thị trấn và Nhân dân. Nhằm hướng đến mục tiêu hạn chế tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai, nhiều nơi, vượt cấp, không đúng cơ quan có thẩm quyền; góp phần xây dựng cấp xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 131/KH-TT ngày 25/02/2020 về thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

      Tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm 2020, đến tháng 10, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thực hiện được 18 cuộc tuyên truyền, phổ biến đến các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là những nơi có phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, vượt cấp cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, có trên 952 người tham dự. Thông qua tuyên truyền, kết hợp cấp phát tờ gấp khiếu nại và tờ gấp tố cáo, mỗi loại 952 tờ để làm tài liệu cho người đọc khi cần tìm hiểu. Dự kiến đến cuối năm 2020, sẽ tổ chức tổng số 22 cuộc tuyền truyền với hơn 1.100 người tham dự, cấp phát hơn 2.200 tờ gấp khiếu nại và tờ gấp tố cáo.

      Nội dung tuyên truyền, phổ biến được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với người nghe như: quyền, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện khiếu nại, tố cáo, quyền được bảo vệ bí mật; nghĩa vụ, trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức, một số kỹ năng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tuyên truyền về các thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính này trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Tiền Giang; khuyến khích công dân nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Tiền Giang.

      Qua 03 năm thực hiện tuyên truyền, đến nay, tổng số đã thực hiện được 62 cuộc với hơn 3.600 người tham dự, cấp phát tờ gấp khiếu nại, tờ gấp tố cáo, mỗi loại trên 3.600 tờ đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân các xã, phường, thị trấn.

      Một số hình ảnh tuyên truyền năm 2020:

                                                                                                                                                                      Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>