Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 tại xã Cẩm Sơn và xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy.
10/07/2019

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 tại xã Cẩm Sơn và xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy.

      Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 20/02/2019 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 03/7/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, phổ biến, có 115 người tham dự là cán bộ, công chức, viên chức; bí thư, trưởng ấp/khu phố; tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và Nhân dân xã Cẩm Sơn và Mỹ Long, huyện Cai Lậy; đã hướng dẫn các quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư; những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đặc biệt là những điểm mới theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và những kỹ năng nghiệp vụ để cán bộ, công chức cấp cơ sở nắm vững và áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ.

      Dự kiến đến cuối tháng 7/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tổ chức 03 cuộc tuyên truyền, phổ biến đến các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành, thị còn lại trên địa bàn tỉnh./.

Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>