Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 tại xã Mỹ Hạnh Đông và Tân Phú, thị xã Cai Lậy.
28/06/2019

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 tại xã Mỹ Hạnh Đông và Tân Phú, thị xã Cai Lậy.

      Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TT ngày 20/02/2019 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 26/6/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức; bí thư, trưởng ấp/khu phố; tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và Nhân dân xã Mỹ Hạnh Đông và Tân Phú, thị xã Cai Lậy, có 180 người tham dự.

      Ông Hồ Văn Phúc - Phó Chánh Thanh tra và ông Lê Duy Phương - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 thuộc Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã báo cáo, hướng dẫn các quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư; những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đặc biệt là những điểm mới theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 để cán bộ, công chức cấp cơ sở nắm vững và áp dụng vào thực tiễn công tác./.

                                                                                                                                       Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>