Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến.
10/05/2019

Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến.

      Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/02/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

      Xem các video clip tuyên truyền và các câu chuyện truyền thanh tại địa chỉ: http://stttt.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tuyen-truyen-xay-dung-chinh-quyen-ien-tu-o-thi-thong-minh-va-dich-vu-cong-truc-tuyen/10663618

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>