Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Ứng dụng tin học vào công tác thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
13/03/2018

      Ứng dụng tin học vào trong giải quyết công việc là xu thế tất yếu hiện nay. Việc ứng dụng tin học vào công tác thanh tra cũng rất cần thiết, là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình tác nghiệp. Sau đây, tác giả của bài viết này xin giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn ứng dụng tin học để kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trong công tác thanh tra.

      Để xác định được các hồ sơ giải quyết theo TTHC trễ hạn hay không trễ hạn của từng cơ quan tham gia giải quyết, chỉ cần xác định thời gian phải giải quyết theo quy định đối với từng loại TTHC. Từ đó so sánh với thời gian giải quyết thực tế để xác định việc giải quyết hồ sơ đúng hạn hay không. Nếu thực hiện bằng phương pháp thủ công sẽ mất nhiều thời gian và kết quả đôi khi không chính xác. Tuy nhiên, nếu ứng dụng Microsoft Office Excel thì phần mềm sẽ tự động tính toán và báo kết quả một cách nhanh chóng và chính xác với 3 bước thực hiện cơ bản sau:

Bước 1: Từ quy trình giải quyết của TTHC, thiết kế thành bảng như sau:

Tên TTHC

Ngày nhận

Ngày phải giải quyết theo quy định

Ngày giải quyết thực tế

Kết quả giải quyết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

TA

01/6/2017

05/06/2017

06/06/2017

trễ hạn

….

….

….

….

….

      Chú thích:

      - TA: Loại TTHC là tặng cho quyền sử dụng đất.

      - Cột (2), (3) và (5): Dữ liệu đã có trong quá trình giải quyết TTHC.

Bước 2:

      Tại cột ngày phải giải quyết theo quy định (cột 4), thiết lập công thức trên cơ sở hàm WORKDAY() và ngày tiếp nhận (cột 3) để xác định được ngày phải giải quyết theo quy định của từng loại TTHC (đã trừ các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, nghỉ bù).

      Tại cột kết quả giải quyết (cột 6), thiết lập công thức trên cơ sở hàm IF() để xác định kết quả giải quyết các hồ sơ có trễ hạn, không trễ hạn (nếu ngày giải quyết thực tế nhỏ hơn ngày phải giải quyết theo quy định thì “không trễ hạn”, ngược lại nếu ngày giải quyết thực tế lớn hơn ngày phải giải quyết theo quy định thì “trễ hạn”).

Bước 3:

      Xác lập bảng tổng hợp kết quả kiểm tra như sau:

TT

Tên đơn vị được điểm tra

Số lượng hồ sơ kiểm tra

Số hồ sơ không trễ hạn

Số hồ sơ trễ hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

     

      Tại cột (4), (5) thiết lập công thức trên cơ sở hàm COUNTIF() để xác định có bao nhiêu hồ sơ không trễ hạn và có bao nhiêu hồ sơ trễ hạn trong tổng số hồ sơ được kiểm tra.

      Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành 02 cuộc thanh tra liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai (01 cuộc thanh tra tại huyện Châu Thành theo Quyết định số 120/QĐ-TT ngày 29/12/2016 và 01 cuộc thanh tra tại 10 đơn vị cấp huyện còn lại (trừ huyện Châu Thành) theo Quyết định số 69/QĐ-TT ngày 08/9/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh). Việc ứng dụng tin học vào kiểm tra hồ sơ đã mang lại hiệu quả đáng kể, rút ngắn được thời gian thanh tra.

      Tóm lại, việc xác định thời gian giải quyết theo quy định và kết quả giải quyết hồ sơ của từng đơn vị bằng cách ứng dụng Microsoft Office Excel, kết quả được tính toán hoàn toàn tự động nên không hạn chế về số lượng TTHC cũng như số lượng hồ sơ cần kiểm tra, đặc biệt là không mất thời gian để tổng hợp số lượng hồ sơ trễ hạn hoặc không. Việc ứng dụng này vẫn hiệu quả khi áp dụng để kiểm tra thời gian giải quyết hồ sơ theo TTHC tất cả lĩnh vực khác nếu có quy định thời gian giải quyết. Ngoài việc giúp cho Đoàn thanh tra rút ngắn được thời gian thanh tra, các đơn vị giải quyết TTHC có thể áp dụng kinh nghiệm này để kiểm soát việc giải quyết TTHC tại đơn vị mình qua bảng tổng hợp kết quả giải quyết (bước 3) (biết được hồ sơ nào còn trong hạn, hồ sơ nào tới hạn cần phải được giải quyết, ..), góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính tại đơn vị./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>