Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Đấu thầu qua mạng Dự án Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo.
18/10/2018

Đấu thầu qua mạng Dự án Xây dựng phần mềm Quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo.

      Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức đấu thầu qua mạng Dự án Xây dựng phần mềm quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo.

      Xem thông tin trên Báo Đấu thầu tại địa chỉ: http://thongtindauthau.com.vn.

      Mã thông tin như sau:

      + Gói thầu: Xây dựng phần mềm, mã thông tin: 6A-18276259.

      + Gói thầu: Thiết bị, mã thông tin: 6A-18276257.

      Ảnh:            Gói phần mềm                     Gói thiết bị

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>