Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang.
20/06/2019

Công bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang.

      Ngày 17/6/2019, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 45/QĐ-TT ngày 13/6/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý). Đây là cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch năm 2019 nhằm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Tổ giám sát; Đoàn thanh tra; Ban Giám đốc, Trưởng các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang cùng tham dự buổi công bố.

      Theo Quyết định số 45/QĐ-TT, Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do bà Huỳnh Thị Kim Duyên - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1 làm trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra được quyền thanh tra các vấn đề ngoài thời kỳ thanh tra nếu có liên quan đến nội dung thanh tra; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc tại Ban Quản lý kể từ ngày công bố quyết định.

      Tại buổi công bố, Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình làm việc; đọc toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. Về phía Ban Quản lý, Ban Giám đốc và các Trưởng phòng thống nhất với nội dung quyết định thanh tra và sẽ kịp thời cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

      Ngoài ra, tại buổi công bố, cũng đã công bố Quyết định số 46/QĐ-TT ngày 14/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Tổ Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra, do ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng.

Ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận

      Kết luận buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Nhật Trường - Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc hoạt động của ngành, tác phong làm việc đúng mực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; bảo mật thông tin, tài liệu, nội dung thanh tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời, phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thanh tra, Ban Quản lý có thể phản ánh trực tiếp với Tổ giám sát hoặc Chánh Thanh tra tỉnh về bất cứ hành vi nào Đoàn thanh tra có vi phạm pháp luật hay nguyên tắc làm việc theo quy định (nếu có)./.

                                                                                                    Phòng Nghiệp vụ 1

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>