Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Công khai kết luận thanh tra tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
16/10/2020

      Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiến hành cuộc họp công khai kết luận thanh tra về việc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

      Kết quả thanh tra cho thấy Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang có một số ưu điểm, hạn chế, thiếu sót chủ yếu như sau:

      * Về ưu điểm:

      - Thực hiện đạt tổng doanh thu, lợi nhuận được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

     - Hàng năm, Quỹ đều có xây dựng kế hoạch ứng vốn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện đúng quy định; có quan tâm, giải ngân kịp thời cho các dự án thực hiện đúng tiến độ.

      - Việc cho vay đầu tư giai đoạn 2017-2020 góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua hiệu quả các dự án mang lại.

      - Thực hiện cho vay hỗ trợ phát triển Hợp tác xã có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho thành viên Hợp tác xã và người dân.

      - Quỹ đã trích dự phòng rủi ro cho vay đầu tư đầy đủ, từ khi thành lập năm 2001 đến nay chưa sử dụng dự phòng rủi ro, tỷ lệ nợ xấu năm 2019 thấp (2,08%), kết quả xếp loại hoạt động của Quỹ là loại A. Vốn chủ sở hữu của Quỹ sử dụng cho vay được bảo toàn và phát triển.

      * Về hạn chế, thiếu sót:

      - Doanh thu từ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính - cho vay đầu tư phát triển không đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao, lãi tiền gửi ngân hàng còn chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu.

      - Không xây dựng Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định phục vụ hoạt động thường xuyên của Quỹ.

      - Quỹ không xây dựng để trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế quản lý sử dụng các quỹ để thực hiện theo theo quy định.

      - Thiếu sót về trình tự thủ tục trên các lĩnh vực quản lý như: mua sắm ô tô phục vụ công tác, thực hiện hoạt động cho vay, hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc ứng vốn phát triển quỹ đất, hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, cho vay hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, việc trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm…

      - Một số khoản chi chưa đúng quy định; trích thừa Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, trích thừa Quỹ khen thưởng, phúc lợi cơ quan.

      Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 405 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 07 cá nhân, họp rút kinh nghiệm 02 cá nhân và kiến nghị chấn chỉnh.

      Qua công khai, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang thống nhất cao với kết luận thanh tra và các đề xuất kiến nghị nhằm giúp đơn vị chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới./.

                                                                                                               Dương Thanh Điền, TTV Phòng Nghiệp vụ 2.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>