Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2021.
13/01/2021

      Ngày 12/01/2021, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2021.

      Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang. Cùng tham dự hội nghị: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Chánh, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã; Phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang đến dự và đưa tin.

      Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận các nội dung: Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tham nhũng vặt gây nhũng nhiễu phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…. Đồng thời các đại biểu cũng thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp thực hiện, vấn đề quan tâm đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển động mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

      Một là, Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra và triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm (2021-2026).

      Hai là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC). Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, nhất là nâng cao chất lượng kết luận thanh tra và hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra.

      Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, không để phát sinh “điểm nóng”. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc KNTC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, khiếu kiện đông người tại các cơ quan Trung ương; rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

      Bốn là, tiếp tục triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; kiên quyết xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công tác PCTN đối với bộ, ngành Trung ương, làm cơ sở để thống nhất đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác PCTN trên phạm vi cả nước; đề xuất ban hành chiến lược, chương trình, kế hoạch về PCTN cho giai đoạn tiếp theo.

     Năm là, tập trung sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 theo hướng tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật PCTN năm 2018 và các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra; bảo đảm phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

      Sáu là, xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra, nhất là cấp cơ sở; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành Thanh tra. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có năng lực, trình độ chuyên môn. Quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Thanh tra.

      Năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Với truyền thống tốt đẹp, sự nỗ lực, cố gắng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng ngành Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng hành cùng Chính phủ, các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                                       Huỳnh Thanh Tâm, PCVP.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>