Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
01/11/2017

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

      Thực hiện Kế hoạch 199/KH-UBND ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; Hướng dẫn 248/HD-HĐPH ngày 12/9/2017 của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Ngày 30/10/2017, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai văn bản để hưởng ứng sự kiện này.

      Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Mười đã chủ trì hội nghị cùng với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

      Thông qua hội nghị, đã triển khai đến cán bộ, công chức mục đích, ý nghĩa và một số nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 của tỉnh Tiền Giang; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người công dân. Trọng tâm của hội nghị, đã triển khai Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14.

      Qua 01 buổi làm việc với nội dung được triển khai, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm và sự chú ý lắng nghe nghiêm túc của cán bộ, công chức, Hội nghị đã tuyền tải được phần nào kiến thức pháp luật có liên quan, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ công vụ, quyền và nghĩa vụ của người công dân trong đời sống xã hội. Từ đó, tiếp tục từng bước nâng cao ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” của từng cán bộ, công chức.

      - Đề cương giới thiệu Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;

      - Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14;

      - Đề cương giới thiệu Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14./.

                                                                                                                  Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>