Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong năm 2020
14/10/2020

      Trong năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang về thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong năm, đã phối hợp với các ngành có liên quan trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 xử lý 51 trường hợp trong dự thảo kế hoạch thanh tra, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tránh gây phiền hà và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

      Đồng thời, đã tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 2840/UBND-NCPC ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang và Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; triển khai thực hiện Công văn số 1130/UBND-KTTC ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.

      Qua triển khai, góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phát triển./.

                                                                                                                                                                     Văn phòng
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>