Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 tại xã An Thái Trung và An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
25/06/2019

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2019 tại xã An Thái Trung và An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

      Nhằm tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành, thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức ở xã, phường, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn chế tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai, nhiều nơi, vượt cấp, tồn đọng, kéo dài, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời triển khai, phổ biến các chủ trương, quan điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 đến tận cấp cơ sở. Ngày 20/02/2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 14/KH-TT để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

      Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2019, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức 22 cuộc tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức; bí thư, trưởng ấp/khu phố; tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và Nhân dân 22 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (mỗi huyện, thành, thị 02 xã, phường, thị trấn). Việc tuyên truyền, phổ biến được ưu tiên lựa chọn những nơi có phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, vượt cấp để tuyên truyền. Đồng thời, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ biên soạn lại tài liệu tuyên truyền theo quy định mới của Luật Tố cáo 2018, in ấn và cấp phát các tờ gấp khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

      Ngày 21/6/2019, đã tổ chức 02 cuộc tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức; bí thư, trưởng ấp/khu phố; tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và Nhân dân xã An Thái Trung và An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tổng số có 88 người tham dự.

      Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn, nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là cán bộ làm đầu mối hòa giải ở cơ sở và hiểu biết pháp luật của một bộ phận Nhân dân tại 02 xã./.

                                                                                                           Văn phòng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>