Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Danh sách Album ảnh Danh sách Album ảnh

Hoi thi
Hình ảnh hoạt động

Tin mới Tin mới

Thanh tra tỉnh Tiền Giang nâng cao tính dân chủ trong Hội nghị Cán bộ, công chức 2016, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ.

Ngày 10/01/2016, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016.

Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Thắng cùng với các Phó Chánh Thanh tra Hồ Văn Phúc và Nguyễn Văn Mười chủ trì hội nghị. Hội nghị được tiến hành với sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Căn cứ hướng dẫn về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Hướng dẫn số 60/HD-LĐLĐ ngày 19/10/2015 và của Công đoàn Viên chức tỉnh tại Công văn số 261/CĐVC ngày 27/11/2015 và phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thông qua hội nghị báo cáo tình hình hoạt động cơ quan, tình hình thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong năm vừa qua; báo cáo công tác tài chính năm 2015; báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2015; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng hợp ý kiến hội nghị; dự thảo Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh; Quy chế và Phướng án chi tiêu nội bộ năm 2016; kết quả khen thưởng và kết quả đánh giá cán bộ, công chức năm 2015, nêu ra những hạn chế, khuyết điểm của từng cán bộ, công chức trong năm 2015 để cán bộ, công chức cơ quan cùng tham gia bàn bạc, góp ý, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, khắc phục. Qua đó, cán bộ, công chức đã tham gia ý kiến sôi nổi trên tinh thần đóng góp xây dựng để tìm ra giải pháp tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công việc, hiệu quả hoạt động cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thắt chặt đoàn kết nội bộ trong năm 2016.

Thông qua hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với tổ chức công đoàn. Thông qua Nghị quyết hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016 với tinh thần biểu quyết tập thể và theo ý kiến đa số, có 100% cán bộ, công chức thống nhất tán thành.

Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Thắng (trái) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngoài ra, hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 với nhân sự đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện tốt vai trò giám sát, kiến nghị của mình trong hoạt động cơ quan trong thời gian tới./.

Tin liên quan
Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng    29/01/2016
Triển khai quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang    29/01/2016
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015    29/01/2016
Thanh tra tỉnh Tiền Giang nâng cao tính dân chủ trong Hội nghị Cán bộ, công chức 2016, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ.    29/01/2016
Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2014 – 2015    05/11/2015
Kiện toàn mô hình tổ chức Trung tâm Thông tin    05/11/2015
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2013    05/11/2015
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra Tiền Giang năm 2012    05/11/2015