Skip to Content

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 46
  Tổng lượt truy cập: 117964

Báo cáo - Thống kê Báo cáo - Thống kê

Tìm thấy 46 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
865/BC-TT 16-10-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2020. 2-lượt Xem
789/BC-TT 17-09-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2020. 5-lượt Xem
677/BC-TT 14-08-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. 11-lượt Xem
473/BC-TT 13-07-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. 5-lượt Xem
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 13-lượt Xem
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020. 11-lượt Xem
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020. 3-lượt Xem
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020. 4-lượt Xem
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020. 9-lượt Xem
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. 5-lượt Xem
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. 17-lượt Xem
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. 3-lượt Xem
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. 5-lượt Xem
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019. 8-lượt Xem
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. 5-lượt Xem
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. 5-lượt Xem
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 7-lượt Xem
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019. 7-lượt Xem
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019. 4-lượt Xem
43/BC-TT 06-03-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019. 7-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê