Skip to Content

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Danh sách videos Danh sách videos

Tin mới Tin mới

Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày 26/01/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, cải cách hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí được tăng cường. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra về khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng được chỉ đạo giải quyết. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Tỉnh đã ban hành hơn 539 văn bản triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng; luân chuyển 1.733 cán bộ, công chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 158/2007/CĐ-CP của Chính phủ. Ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai 786 cuộc thanh tra kinh tế, văn hóa, xã hội, phát hiện 464 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 411 tỷ đồng và 422.692m2 đất; đã thu hồi vào ngân sách nhà nước 41 tỷ đồng, xử lý kỷ luật hành chính 1.259 cá nhân và 75 tập thể; chuyển cơ quan điều tra đề nghị xử lý hình sự 17 vụ 26 người có hành vi tham nhũng; thực hiện 216 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý điều hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh những năm qua, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp cụ thể để làm tốt hơn công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang, tặng bằng khen cho 18 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.
     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong công tác PCTN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực hơn nữa thực hiện PCTN những năm tiếp theo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác xây dựng đảng, chính quyền. Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong phòng chống tham nhũng, lấy phòng ngừa là chính. Nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị thực thi Luật phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiệm sớm những dấu hiệu tham nhũng để ngăn chặn. Tạo mọi điều kiện để Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia tố giác tham nhũng./.


Others
Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng    29/01/2016
Triển khai quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang    29/01/2016
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015    29/01/2016
Thanh tra tỉnh Tiền Giang nâng cao tính dân chủ trong Hội nghị Cán bộ, công chức 2016, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ.    29/01/2016
Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2014 – 2015    05/11/2015
Kiện toàn mô hình tổ chức Trung tâm Thông tin    05/11/2015
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2013    05/11/2015
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra Tiền Giang năm 2012    05/11/2015