Skip to Content

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
43/BC-TT 06-03-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019.
05/CT-UBND 21-02-2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
32/BC-TT 14-02-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019.
15/KH-UBND 17-01-2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
12/BC-TT 14-01-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2019.
349/TB-UBND 19-12-2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
382/BC-TT 30-11-2018 Báo cáo công tác thanh tra năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
36/2018/QH14 20-11-2018 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
788/BC-TT 14-11-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2018.
708/BC-TT 12-10-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018.
609/BC-TT 06-09-2018 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý 4/2018.
549/BC-TT 14-08-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018.
473/BC-TT 13-07-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2018.
463/TT-VP 11-07-2018 Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về công tác tiếp công dân.
25/2018/QH14 12-06-2018 Luật Tố cáo năm 2018
375/BC-TT 06-06-2018 Báo cáo công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
303/BC-TT 14-05-2018 Báo cáo công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2018.
DVC 01-05-2018 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Danh sách tin Danh sách tin

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET