Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo chỉ tiêu thi đua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 đối với UBND cấp huyện.

Trích yếu:Dự thảo chỉ tiêu thi đua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 đối với UBND cấp huyện.
Tóm tắt:
Đơn vị: THANH TRA TIEN GIANG
Ngày bắt đầu: 18-02-2019 Ngày hết hạn: 25-02-2019