Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người.

Ngày bắt đầu 05-05-2021 Ngày hết hạn 05-06-2021

0
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo chỉ tiêu thi đua năm 2019 đối với Thanh tra các sở.

Ngày bắt đầu 18-02-2019 Ngày hết hạn 25-02-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo chỉ tiêu thi đua năm 2019 đối với Thanh tra các huyện, thành, thị.

Ngày bắt đầu 18-02-2019 Ngày hết hạn 25-02-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo chỉ tiêu thi đua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 đối với UBND cấp huyện.

Ngày bắt đầu 18-02-2019 Ngày hết hạn 25-02-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo chỉ tiêu thi đua về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 đối với UBND cấp huyện.

Ngày bắt đầu 18-02-2019 Ngày hết hạn 25-02-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ và quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Ngày bắt đầu 27-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-09-2017 Ngày hết hạn 01-09-2017

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức trích, việc lập dự toán và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-09-2017 Ngày hết hạn 01-09-2017

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý