Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
​​​

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

  Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 2019 Thông tư 61/2017/TT-BTC 104a/QĐ-TT 21/10/2020 Quyêt định 104a/QĐ-TT và các biểu số 3, 4, 5

 

Công khai duyệt quyết toán ngân sách năm 2018

2018

 

Thông tư 61/2017/TT-BTC

02/TB-STC

03/04/2019

File: TB 02STC

 

Công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 2018

Thông tư 61/2017/TT-BTC

 102/QĐ-TT

 09/10/2019

Quyết định 102/QĐ-TT

Biểu số 3

Biểu số 4

Biểu số 5