Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
​​​

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

 

Công khai duyệt quyết toán ngân sách năm 2018

2018

 

 

02/TB-STC

03/04/2019

File: TB 02STC

 

Công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 2018

Thông tư 61/2017/TT-BTC

 102/QĐ-TT

 09/10/2019

Quyết định 102/QĐ-TT

Biểu số 3

Biểu số 4

Biểu số 5