Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Thanh tra Thanh tra

Công khai kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Ngày 09/12/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-TT về t...
Ngày 04 tháng 04 năm 2016, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh T...