Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thanh tra Thanh tra

Công khai kết luận thanh tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang
Công khai kết luận thanh tra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang - 29/06/2018 (số lượt xem: 631)

      Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 420/KL-TT ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra toàn diện chức năng, nhiệm vụ được giao của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác cô...

Công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
Công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang - 29/06/2018 (số lượt xem: 937)

      Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 419/KL-TT ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Trung tâm Thông tin - Tư vấn - Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chí...

Công khai kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.
Công khai kết luận thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. - 21/09/2017 (số lượt xem: 1104)

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 14/11/2016. Ngày 09/12/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-TT về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật...

Ngày 04 tháng 04 năm 2016, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang. ...
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương - 18/01/2016 (số lượt xem: 1685)

...

Xem thêm >>