Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 45 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2899/UBND-NC 14-06-2021 Công văn v/v hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 2-lượt Xem
289/QĐ-TTCP 26-05-2021 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020. 0-lượt Xem
1247/QĐ-UBND 19-05-2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. 0-lượt Xem
29/TB-UBND 04-02-2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2020 3-lượt Xem
06/KH-UBND 13-01-2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
01/TB-TT 04-01-2021 Thông báo lịch tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2021 2-lượt Xem
352/KH-UBND 23-12-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 25-lượt Xem
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020. 6-lượt Xem
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 1-lượt Xem
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 3-lượt Xem