Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 50 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
6846/UBND-BTCD 11-11-2021 V/v nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 1-lượt Xem
994/TT-VP 13-10-2021 Công văn về việc triển khai thực hiện Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021. 4-lượt Xem
1785/TTCP-KHTH 06-10-2021 Công văn của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021. 1-lượt Xem
247/KH-UBND 06-08-2021 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025. 4-lượt Xem
237/KH-UBND 27-07-2021 Kế hoạch đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020. 1-lượt Xem
2899/UBND-NC 14-06-2021 Công văn v/v hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 13-lượt Xem
289/QĐ-TTCP 26-05-2021 Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020. 3-lượt Xem
1247/QĐ-UBND 19-05-2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang. 3-lượt Xem
29/TB-UBND 04-02-2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2020 4-lượt Xem
06/KH-UBND 13-01-2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 10-lượt Xem