Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Tin trong ngành Tin trong ngành

Tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Ngày 13/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 trên đị...
Thanh tra tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 18/7/2017, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
Tiền Giang tổng kết công tác thanh tra năm 2016.
Ngày 16/01/2017, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng và Chánh Thanh...
Tiền Giang triển khai kế hoạch thanh tra 2017 và Thông tư 02/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Ngày 23/11/2016, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị triển khai và định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 đến các Tổ chức Thanh tra trên địa bàn tỉnh...
Tiền Giang tổng kết 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Thực hiện Kế hoạch số: 1692/KH-TTCP ngày 06/7/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Ngày 04/11/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội...
Hội thảo chuyên đề về nghiệp vụ thanh tra năm 2016
Ngày 07,08 và 14,15 tháng 4/2016, Thanh tra tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2016...
Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang
Ngày 25/02/2016, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra tỉnh...