Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm
​​

STT

Tên báo cáo

Năm/kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

8 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2021. 2021 Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC   04/5/2021 Biểu số 3 và thuyết minh
7 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 2020 Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC   15/01/2021 Biểu số 3 và Thuyết minh
6 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng năm 2020 2020 Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC   05/10/2020 Biểu số 3 và Thuyết minh
5 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 2020 Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC   10/8/2020 Biểu số 3 và Thuyết minh
4 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2020 2020 Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC   08/5/2020 Biểu số 3 và Thuyết minh

3

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 2019

Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC

   

Mẫu 03

Thuyết minh

 2

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019

 2019

Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC

 

 20/7/2019

File

 1

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I/2019

2019

Biểu số 3 Thông tư 90/2018/TT-BTC

 

10/4/2019

File