Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
130/KH-UBND 27-05-2020 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.
16/KH-UBND 20-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
63/TB-TT 31-12-2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020.
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
344/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
343/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019.
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tin mới Tin mới

Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra Tiền Giang năm 2012

Ngày 18/01/2013, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Phó Cục trưởng Cục 3 Thanh tra Chính phủ Nghiêm Sỹ Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Khang đến dự và chỉ đạo hội nghị. Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thành phó Mỹ Tho, thị xã Gò Công và sở, ngành tỉnh.

Hội nghị đã tổng kết được những kết quả đạt được năm 2012 của ngành Thanh tra Tiền Giang, cụ thể:

Toàn ngành đã triển khai 101 cuộc thanh tra (trong kế hoạch là 82 cuộc; ngoài kế hoạch 19 cuộc) và 6.284 cuộc kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về quản lý xây dựng đô thị, kiểm tra vệ sinh thú y, bệnh truyền nhiễm ở gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội, giao thông vận tải. Tổng số lượt công dân đã tiếp là: 8.515 lượt, tổng số đơn đã nhận là: 3.800 đơn (trong đó khiếu nại: 265 đơn, tố cáo 72 đơn, tranh chấp 3.463); qua phân tích, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính, các cơ quan tư pháp và các Tổ chức chính trị xã hội là: 164 đơn (trong đó 133 đơn khiếu nại và 31 đơn tố cáo).

Qua thanh tra, đã phát hiện 42 đơn vị thiếu sót, sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là: 229.306.556.581 đồng và 191.508 m2 đất; tổng số kiến nghị thu hồi cho Nhà nước là: 18.852.077.946 đồng và 191.508 m2 đất; đề xuất 59 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý; đề xuất xử lý hành chính 128 cá nhân, 10 tập thể; chuyển cảnh sát điều tra 8 vụ 8 người, tổng sai phạm 170.619.019.307 đồng.

Qua kết quả năm 2012 đạt được, Chánh Thanh tra tỉnh đã kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích nổi trội, tiêu biểu trong toàn ngành Thanh tra, tổng cộng có 08 tập thể và 14 cá nhân được tặng giấy khen.

Bên cạnh đó, thông qua hội nghị, các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các huyện, thành, thị và sở, ngành tỉnh nêu lên các ý kiến thảo luận các vấn đề về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 110/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp dân; sự phối kết hợp giữ các ban ngành đoàn thể trong giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn; kinh nghiệm trong tổ chức cuộc thanh tra, xử lý sau thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng; thực hiện quy trình phân loại, xử lý đơn thư theo Thông tư 04/2010/TT-TTCP; hoạt động của các phòng công chứng theo quy định pháp luật; thanh tra chống khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; … Qua thảo luận, hội nghị đã nêu ra được những tồn tại, yếu kém 2012 cần khắc phục và thấy được những mặt mạnh cần tiếp tục phát huy trong 2013 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Hồ Văn Phúc: Phó Chánh Thanh tra tỉnh triển khai phương hướng trọng tâm thực hiện trong năm 2013 như sau:

1. Công tác thanh tra:

- Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Thủ trưởng đơn vị sở, ngành tỉnh.

- Thanh tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

- Thanh tra quản lý tài chính thu, chi ngân sách.

- Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản (tập trung đến công trình xây dựng cơ bản ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới hoặc có nguồn vốn do nhân dân đóng góp).

- Thanh tra việc thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu.

- Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công; thanh tra quản lý, khai thác tài nguyên, khoán sản.

- Thanh tra việc quản lý sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật…

2. Thanh tra sở, ngành:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực lao động, dạy nghề, việc làm, khoa học công nghệ. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung thanh tra chấn chỉnh, xử lý những vấn đề có dư luận, bức xúc thuộc sở, ngành quản lý.

2. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của thủ trưởng các cơ quan thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện, tập trung ở những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; dễ phát sinh tiêu cực.

3. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tập trung cao cho công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.

- Triển khai sâu rộng Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để tạo sự đồng bộ, thông suốt và hạn chế những khó khăn vướng mắc trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận 130/TB-TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 01-CT/TU ngày 07/11/2010 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng  đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ và những vụ việc mới phát sinh nhất là các điểm nóng phức tạp, vượt cấp; xử lý kịp thời số vụ việc khiếu kiện đông người.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân theo Quyết định 858/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; gắn công tác tiếp dân với xử lý đơn thư từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phức tạp.

4. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng:

- Triển khai có hiệu quả các giải pháp về phòng, chống tham nhũng trong việc thực hiện Kết luận số 21- KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, vai trò và tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường tuyên truyền đối với các tầng lớp dân cư nhất là các tổ chức đoàn thể; nhân rộng điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng gắn với khen thưởng người có thành tích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng. Song song đó, các Tổ chức Thanh tra cần phải làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi, các vụ việc tham nhũng đúng pháp luật.

5. Công tác xây dựng lực lượng:

- Thực hiện tốt Quyết định số 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06/9/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ Thanh tra.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ, giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xãy ra các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Các Tổ chức Thanh tra rà soát quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc để xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức nhằm nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Tiếp tục xây dựng cơ quan Thanh tra trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng văn hoá thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

- Thanh tra sở, ngành và Thanh tra các huyện rà soát quy định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc, tiêu chuẩn chức danh thanh tra để có biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.

- Thực hiện tốt quy chế quản lý, đánh giá cán bộ để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục cử cán bộ đi học các lớp chính trị, nghiệp vụ thanh tra, quản lý nhà nước để vận dụng vào thực tiễn công tác.


Tin liên quan
Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng    29/01/2016
Triển khai quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang    29/01/2016
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015    29/01/2016
Thanh tra tỉnh Tiền Giang nâng cao tính dân chủ trong Hội nghị Cán bộ, công chức 2016, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ.    29/01/2016
Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2014 – 2015    05/11/2015
Kiện toàn mô hình tổ chức Trung tâm Thông tin    05/11/2015
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2013    05/11/2015
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra Tiền Giang năm 2012    05/11/2015