Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
130/KH-UBND 27-05-2020 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.
16/KH-UBND 20-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
63/TB-TT 31-12-2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020.
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
344/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
343/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019.
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tin mới Tin mới

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015

Ngày 12/1/2016, được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Chủ trì hội nghị: ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Cùng tham dự hội nghị: ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tiếp Công dân tỉnh; Ban lãnh đạo và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; Giám đốc và Chánh Thanh tra sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Chánh Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã. Phóng viên Báo Ấp Bắc, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Tiền Giang đến dự và đưa tin.

Năm 2015, ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang đã tiến hành 75 cuộc thanh tra hành chính, đạt 125% và thực hiện 4.722 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đạt 101,9%, đối với 6.966 tổ chức, cá nhân. Đã phát hiện có sai phạm 47 đơn vị với 216,98 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 4,02 tỷ đồng, đề xuất 47 kiến nghị chấn chỉnh trong quản lý, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ 03 văn bản, đề xuất xử lý hành chính 18 tập thể và 274 cá nhân với các hình thức khác nhau, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ với 03 người; đồng thời ban hành 1.611 quyết định xử phạt vi phạm chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 7,1 tỷ đồng và thu hồi qua hoạt động thanh tra chuyên ngành số tiền 3,2 tỷ đồng. Trong năm, toàn ngành và trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp 5.307 lượt với 6.977 người đến khiếu nại, tố cáo và yêu cầu, kiến nghị, phản ánh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thanh tra của toàn ngành trong năm 2015.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu qua năm 2016, ngành thanh tra cần đẩy mạnh công tác thanh tra trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực được dư luận quan tâm. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài nhằm phục vụ tốt Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất xắc năm 2015

Dịp này, Thanh tra Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Thanh tra tỉnh Tiền Giang, tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Chánh Thanh tra tặng Giấy khen 20 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.


Tin liên quan
Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng    29/01/2016
Triển khai quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang    29/01/2016
Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015    29/01/2016
Thanh tra tỉnh Tiền Giang nâng cao tính dân chủ trong Hội nghị Cán bộ, công chức 2016, xây dựng tốt đoàn kết nội bộ.    29/01/2016
Đại hội Chi bộ Hành chính nhiệm kỳ 2014 – 2015    05/11/2015
Kiện toàn mô hình tổ chức Trung tâm Thông tin    05/11/2015
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2013    05/11/2015
Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra Tiền Giang năm 2012    05/11/2015