Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
5659/VPCP-V.I 10-07-2020 Công văn thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ v/v công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020.
868/TTg-NC 09-07-2020 Công văn về việc đính chính nội dung Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
510/BC-TT 18-06-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
774/QĐ-TTg 05-06-2020 Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
130/KH-UBND 27-05-2020 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019.
396/BC-TT 14-05-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.
294/BC-TT 17-04-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2020.
189/BC-TT 17-03-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020.
96/BC-TT 14-02-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2020.
16/KH-UBND 20-01-2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
38/BC-TT 16-01-2020 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
63/TB-TT 31-12-2019 Thông báo lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2020.
307/BC-TT 29-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
286/BC-TT 14-11-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2019.
344/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
343/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
254/BC-TT 14-10-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019.
217/BC-TT 06-09-2019 Báo cáo công tác thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
200/BC-TT 14-08-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.
298/CP-V.I 22-07-2019 Công văn số 298/CP-V.I của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
178/BC-TT 12-07-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
134/BC-TT 07-06-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
278/TT-VP 31-05-2019 Công văn v/v triển khai, quán triệt Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
769/CT-TTCP 17-05-2019 Chỉ thị v/v tăng cưởng kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
112/BC-TT 14-05-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2019.
83/BC-TT 12-04-2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2019.
31/2019/NĐ-CP 10-04-2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.
181/TT-VP 08-04-2019 Công văn v/v chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành Thanh tra của tỉnh Tiền Giang.
66/KH-UBND 13-03-2019 Kế hoạch thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Tin mới Tin mới

Thanh tra Chính phủ làm việc với Cà Mau và Sóc Trăng về Kế hoạch số 1130

Từ ngày 03 - 04/10/2012, Đoàn Công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cà Mau và Sóc Trăng để thống nhất hướng giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân hai địa phương đúng quy định pháp luật. Tham gia Đoàn Công tác có Cục Trưởng Cục III Võ Văn Đồng cùng các Phó Cục trưởng phụ trách địa bàn.

Tại buổi làm việc ngày 03/10/2012 với lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau về kết quả rà soát, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình và thành viên Đoàn Công tác đã nghe báo cáo quá trình xác minh 15 vụ việc KNTC theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP, cũng như hướng giải quyết đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Trên cơ sở phân tích và ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia buổi làm việc, cũng như đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng về cách giải quyết 15 vụ việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đề nghị Tổ Công tác 1933 TTCP kiểm tra lại nội dung, cũng như hình thức báo cáo rà soát, chủ động lập phương án tổ chức đối thoại với công dân có KN, và huy động vai trò các tổ chức quần chúng để vận động nhân dân chấp hành quyết định giải quyết đúng pháp luật.

Với các vụ việc đã có kết luận của Bộ, ngành thì UBND tỉnh Cà Mau sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện. Cần lưu ý đến nhân thân người KN để có chính sách xã hội phù hợp.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng địa phương phải tăng cuờng công tác hòa giải tại cơ sở, hạn chế tình trạng công dân KNTC vượt cấp, tiếp tục phối hợp với Cục III để xử lý các điểm nóng trên cơ sở dự phòng mọi tình huống phát sinh. 

Đối với vụ KN của bà Nguyễn Thị Kim Phượng, về hơn 1.143m2 đất tại phuờng 8, TP. Cà Mau đã có nhiều ý kiến khác nhau giữa các cơ quan chức năng, trong quá trình giải quyết nhiều cán bộ không đồng tình với kết luận của Bộ TN&MT vì không khả thi, chưa phù hợp pháp luật nên cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có hướng xử lý đúng. 

Chiều 04/10/2012, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình cùng Đoàn Công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng để cùng thống nhất hướng giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP. Sau khi thống nhất kết quả rà soát, Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành đối thoại với công dân để thông báo kết quả từng vụ việc theo đúng quy định pháp luật.


Tin liên quan
Những hạn chế, thiếu sót của Sở Tư pháp tại Kết luận thanh tra số 61/KL-TT    29/01/2016
Công bố Kết luận thanh tra tại UBND huyện Châu Thành    29/01/2016
Công bố Kết luận Thanh tra tại Sở Công Thương    29/01/2016
Thanh tra Chính phủ làm việc với Cà Mau và Sóc Trăng về Kế hoạch số 1130    05/11/2015
Tràn lan giết mổ gia cầm không phép tại “thủ phủ” gia cầm    05/11/2015