Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5
  Tổng lượt truy cập: 100456

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
24/2017/NQ-HDND 14-07-2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 2-lượt Xem
327/2016/TT-BTC 26-12-2016 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 2-lượt Xem
320/2016/TT-BTC 14-12-2016 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 0-lượt Xem
159/2016/NĐ-CP 29-11-2016 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 2-lượt Xem
02/2016/TT-TTCP 20-10-2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. 1-lượt Xem
70/2016/TTLT-BTC-TTCP 06-05-2016 Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng. 2-lượt Xem
08/2015/TT-TTCP 15-12-2015 Quy định Sổ nhật ký đoàn thanh tra. 0-lượt Xem
07/2015/TTLT-TTCP-NHNN 25-11-2015 Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. 0-lượt Xem
44/2014/QĐ-UBND 24-12-2014 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi phát sinh khiếu nại, tố cáo tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hoặc các tỉnh khác. 1-lượt
05/2014/TT-TTCP 16-10-2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra. 0-lượt Xem
07/2012/NĐ-CP 09-02-2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 0-lượt
97/2011/NĐ-CP 21-10-2011 Quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. 0-lượt
86/2011/NĐ-CP 22-09-2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. 1-lượt
56/2010/QH12 15-11-2010 Luật Thanh tra năm 2010. 1-lượt Xem
2278/2007/QĐ-TTCP 24-10-2007 V/v ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo. 0-lượt
1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB 06-09-2007 Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra. 0-lượt