Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Videos trang chủ Videos trang chủ

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 132363

Báo cáo - Thống kê Báo cáo - Thống kê

Tìm thấy 76 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
315/BC-TT 17-03-2023 Báo cáo công tác ngành Thanh tra quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 1-lượt Xem
175/BC-TT 17-02-2023 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2023 0-lượt Xem
65/BC-TT 17-01-2023 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2023 4-lượt Xem
1615/BC-TT 16-12-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 5-lượt Xem
1451/BC-TT 17-11-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 5-lượt Xem
1261/BC-TT 17-10-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 0-lượt Xem
1135/BC-TT 16-09-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022. 3-lượt Xem
987/BC-TT 17-08-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022 11-lượt Xem
840/BC-TT 15-07-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 4-lượt Xem
726/BC-TT 17-06-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 7-lượt Xem
596/BC-TT 17-05-2022 Báo cáo công tác ngành Thanh tra tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 4-lượt Xem
479/BC-TT 15-04-2022 Báo cáo công tác thanh tra tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 5-lượt Xem
351/BC-TT 17-03-2022 Báo cáo công tác thanh tra quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 6-lượt Xem
188/BC-TT 17-02-2022 Báo cáo công tác thanh tra tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 1-lượt Xem
81/BC-TT 17-01-2022 Báo cáo công tác thanh tra tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 4-lượt Xem
05/TB-TT 04-01-2022 Lịch tiếp công dân của Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang năm 2022 2-lượt Xem
1382/BC-TT 17-12-2021 Báo cáo kết quả công tác ngành Thanh tra năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 10-lượt Xem
1200/BC-TT 17-11-2021 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 2-lượt Xem
1015/BC-TT 18-10-2021 Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. 3-lượt Xem
871/BC-TT 17-09-2021 Báo cáo kết quả công tác ngành Thanh tra 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 3-lượt Xem

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê