Truy cập nội dung luôn

Chào mừng bạn đến với website Thanh tra Tiền Giang

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
31/10/2021

      Trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó có việc phát triển đội ngũ công chức ngành Thanh tra. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thanh tra hướng tới nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực, hiệu quả thực thi công vụ nói chung và trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nói riêng.

      Năm 2021, Thanh tra tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 550/KH-TT ngày 01/7/2020 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Thanh tra với các nội dung như sau: đào tạo trình độ sau đại học, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ Thanh tra, kiến thức Quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, điều hành quản lý công sở, kiến thức quốc phòng, an ninh,…

      Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thanh tra tỉnh Tiền Giang căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, ngoài việc tham gia các lớp với hình thức trực tiếp, Thanh tra tỉnh đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng với hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra trong năm 2021 mà vẫn đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

      Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang, công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2021 đã đạt được kết quả như sau: Thanh tra tỉnh đã cử 01 công chức đi đào tạo sau đại học, 02 công chức bồi dưỡng lý luận chính trị, 05 công chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và hơn 35 lượt công chức ngành Thanh tra tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra và kỹ năng thực thi công vụ.

      Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng kịp thời cơ cấu ngạch chức danh công chức của ngành Thanh tra gắn với bố trí sử dụng cán bộ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho ngành Thanh tra tỉnh Tiền Giang./.

                                                                                                                                                                     Văn phòng

Tin mới Tin mới

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>